Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:977 · Visa register
Lag (1989:977) om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer
Departement: Justitiedepartementet
Utfärdad: 1989-12-13
Ikraft: 1990-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:47
Upphävd: 2009-03-01
Kommuner och landstingskommuner får lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer. Ett sådant stöd får också omfatta politisk verksamhet.