Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:901 · Visa register
Förordning (1989:901) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1989-11-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:1202
Ikraft: 1990-01-01
1 § Lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern skall träda i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1988 eller senare. Avtalet trädde i kraft den 13 november 1989. 2 § Har upphävts genom lag (2019:1202).