Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:734 · Visa register
/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1989:734) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1989-08-10
Ikraft: 1989-09-01
Författningen har upphävts genom: SFS1992:1034
Upphävd: 1992-11-20
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för riksgäldskontoret. På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet enligt lagen (1988:846) om ungdomsbosparande skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 9,75 procent årlig ränta. För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 2 procent.