Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:696 · Visa register
/r1/ Förordning (1989:696) om provisorisk antidumpningstull på vissa träfiberskivor;
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1989-07-13
Ikraft: 1989-08-01
Tidsbegränsad: 1989-12-01
1 § Provisorisk antidumpningstull skall utgå för träfiberskivor med en densitet av mer än 0,8 g cm3 ur tulltaxenr 44.11 tulltaxelagen (1987:1068) och som har sitt ursprung i Sovjetunionen eller Polen. 2 § Antidumpningstullen utgör 1. för lackerade träfiberskivor 30 % av varans värde beräknat enligt 4 § tulltaxelagen (1987:1068), 2. för andra träfiberskivor 40 % av varans värde beräknat enligt 4 § tulltaxelagen. 3 § I fråga om träfiberskivornas ursprung skall förordningen (1984:59) om varors ursprung tillämpas.