Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:48 · Visa register
Förordning (1989:48) om skyldighet att anmäla överlåtelse och uthyrning av TV-mottagare
Departement: Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad: 1989-02-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:864
Ikraft: 1989-03-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:796
Upphävd: 2007-01-01
1 § Anmälan om överlåtelse eller uthyrning av TV-mottagare enligt 8 § lagen (1989:41) om TV-avgift skall göras före utgången av kalendermånaden närmast efter den då överlåtelsen eller uthyrningen ägde rum. Förordning (1996:864). 2 § har upphävts genom förordning (1996:864).