Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:423 · Visa register
/r1/ Förordning (1989:423) om statsbidrag till avgasrening av vissa nya bilar;
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1989-05-25
Ikraft: 1989-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS1991:1090
Upphävd: 1991-07-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för inköp av bilar som i förtid uppfyller de krav på avgasrening som enligt bilavgasförordningen (1987:586) skall gälla från och med 1992 års modell. Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i fordonskungörelsen (1972:595). 2 § Bidrag lämnas för bilar som avses i 8 § första stycket 2 bilavgasförordningen (1987:586) och som vid registrerings- eller typbesiktning betecknas som 1991 eller tidigare års modell, förutsatt att de avgasreningskrav som anges i 6 § bilavgasförordningen är uppfyllda. 3 § Bidraget är 6 000 kronor för varje fordon och betalas av trafiksäkerhetsverket till den som efter det att bilen upptagits i typintyg eller godkänts vid den första registreringsbesiktningen, i bilregistret antecknas som ägare när fordonet för första gången tas i bruk. 4 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas av trafiksäkerhetsverket.