Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:787 · Visa register
Bostadsbidragsförordning (1988:787);
Departement: Bostadsdepartementet
Utfärdad: 1988-06-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 1989:911
Ikraft: 1988-09-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:739
Upphävd: 1994-01-01
1 § Denna förordning innehåller bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om bostadsbidrag. Förordning (1992:1041). 2 § Boverket skall meddela de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av följande bestämmelser i lagen (1988:786) om bostadsbidrag 7 och 20 §§ om när bostaden utgör en del av upplåtarens egen bostad m. m., 18 § om beräkningen av den bidragsgrundande inkomsten, 19 och 21 §§ om beräkningen av bostadskostnadens storlek, 22 och 32 §§ om förfarandet vid ansökan om bostadsbidrag och statsbidrag. 3 § Boverket skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1989:285) med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1990 och lagen (1992:654) med särskilda be-stämmelser om bostadsbidrag för år 1993. Förordning (1992:1041).