Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:778 · Visa register
Förordning (1988:778) om avgifter för vissa statliga garantier
Departement: Finansdepartementet BA5
Utfärdad: 1988-06-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:1195
Ikraft: 1988-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:1006
Upphävd: 1998-01-01
1 § Avgiften enligt 2 § lagen (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier skall beslutas av den garantiförvaltande myndigheten. Avgiften skall fastställas så att statens beräknade kostnader för administration och förluster för respektive garantislag kan täckas. Andra garantiförvaltande myndigheter än Statens bostadskreditnämnd och Exportkreditnämnden skall samråda med Riksgäldskontoret om metoder för beräkning av avgifter. Förordning (1996:1195). 2 § Riksrevisionsverket meddelar föreskrifter om tid och sätt för betalning av avgiften.