Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:630 · Visa register
Förordning (1988:630) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1988-05-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:1035
Ikraft: 1988-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1201
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Myndigheten svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon. Verksförordningens tillämpning 2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 14, 19, 20 och 30 §§. Förordning (1996:447). Myndighetens ledning 3 § Huvudredaktören är chef för myndigheten. Styrelsen 4 § Myndighetens styrelse består av högst sju personer, huvudredaktören medräknad. En ledamot är ordförande och en är vice ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden, huvudredaktören och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Styrelsens ansvar och uppgifter 5 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i följande frågor: - frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, avstängning eller åtalsanmälan. Förordning (1996:447). 6 § Har upphävts genom förordning (1996:447). 7 § Har upphävts genom förordning (1996:447). 8 § Har upphävts genom genom förordning (2001:1035).