Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:325 · Visa register
Förordning (1988:325) om vissa åtgärder med anledning av mellankommunala skatterättens avveckling;
Departement: Justitiedepartementet F2
Utfärdad: 1988-05-19
Ikraft: 1988-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:71
Upphävd: 1997-04-01
1 § Frågor om delgivning av mellankommunala skatterättens domar och beslut skall handhas av länsrätten i Stockholms län. Länsrätten skall också vidta de åtgärder beträffande överklagade domar och beslut som enligt 7 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ankommer på mellankommunala skatterätten. 2 § Rättelser enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) i domar och beslut som har meddelats av mellankommunala skatterätten får vidtas av lagmannen i länsrätten i Stockholms län eller den som han utser. 3 § Mellankommunala skatterättens arkiv skall övertas av länsrätten i Stockholms län. Arkivet avlämnas till riksarkivet vid den tidpunkt och i den omfattning som länsrätten och riksarkivet kommer överens om.