Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:279 · Visa register
/r1/ Lag (1988:279) om plan- och bostadsverkets namn i äldre författningar;
Departement: Bostadsdepartementet
Utfärdad: 1988-05-19
Ikraft: 1988-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS1990:1364
Upphävd: 1991-01-01
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om bostadsstyrelsen eller statens planverk efter utgången av juni månad 1988 skall avse plan- och bostadsverket.