Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:23 · Visa register
/r1/ Lag (1988:23) om tillämpning av lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. vid viss försöksverksamhet;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1988-01-14
Ändring införd: t.o.m. SFS1992:1567
Ikraft: 1988-03-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 1994-01-01
Lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. skall tillämpas på läkemedel som har förskrivits av en distriktssköterska som deltar i försöksverksamhet med förskrivning av läkemedel enligt de föreskrifter som socialstyrelsen meddelar. Därvid skall läkemedel som har förskrivits av en distriktssköterska likställas med läkemedel som har förskrivits av en läkare. Övergångsbestämmelser 1988:23 Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988 och gäller till utgången av år 1991. Lagen skall tillämpas även på läkemedel som har förskrivits före utgången av år 1991 men som expedieras efter denna tidpunkt. 1991:1592 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Lagen skall tillämpas även på läkemedel som har föreskrivits före utgången av år 1993 men som expedieras efter denna tidpunkt. Lag (1992:1567).