Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1558 · Visa register
Förordning (1988:1558) om upphävande av ämbetsskrivelsen den 10 december 1971 till statskontoret med provisoriska bestämmelser om lån och anslag urkyrkofonden för uppförande av prästgårdar å vissa orter
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1988-12-15
Ikraft: 1989-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1558
Upphävd: 1989-01-01
Regeringen föreskriver att ämbetsskrivelsen den 10 december 1971 till statskontoret med provisoriska bestämmelser om lån och anslag ur kyrkofonden för uppförande av prästgårdar å vissa orter skall upphöra att gälla vid utgången av år 1988.