Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1464 · Visa register
Förordning (1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1988-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:321
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:882
Upphävd: 2005-01-01
1 § Efter samråd med Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor får Riksförsäkringsverket meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn. Förordning (1997:321). 2 § har upphävts genom förordning (1997:321). 3 § har upphävts genom förordning (1997:321). 4 § har upphävts genom förordning (1997:321). 5 § har upphävts genom förordning (1997:321). 6 § har upphävts genom förordning (1997:321). 7 § betecknas 1 § genom förordning (1997:321). Övergångsbestämmelser 1988:1464 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. 2. Inför ikraftträdandet skall nämnden fastställa genomsnittskostnaderna enligt 2 § för kalenderåren 1988 och 1989. 1991:236 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Nämnden skall pröva om den för tillämpningen av denna förordning behöver fastställa nya genomsnittskostnader för år 1991.