Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1366 · Visa register
Förordning (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1988-12-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:381
Ikraft: 1989-01-01
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan utredning i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap som avses i 11 kap. 17 § föräldrabalken. Förordning (1995:381).