Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:125 · Visa register
/r1/ Tillkännagivande (1988:125) av överenskommelser som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.;
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1988-03-24
Författningen har upphävts genom: SFS1990:172
Upphävd: 1990-05-16
Avtal om sådan immunitet som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl. har träffats i följande överenskommelser. 1) Konventionen mellan Sverige och Belgien den 26 april 1870 angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare. 2) Europeiska konventionen den 20 april 1959 om inbördes rättshjälp i brottmål. 3) Överenskommelsen den 28 september 1983 mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål. 4) Överenskommelsen den 26 juni 1986 mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om rättshjälp i brottmål. 5) Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp.