Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1205 · Visa register
/r1/ Lag (1988:1205); med bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tull för äpplen och päron;
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1988-12-01
Ikraft: 1988-12-15
Tidsbegränsad: 1990-01-01
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att regeringen -- med avvikelse från vad som föreskrivs i tulltaxelagen (1987:1068) -- bemyndigas att för tiden den 15 december 1988 -- den 31 december 1989 meddela föreskrifter om tull vid import av äpplen och päron ur tulltaxenr 08.08 tulltaxelagen.