Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:150 · Visa register
Förordning (1988:150) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1988/89;
Departement: Industridepartementet
Utfärdad: 1988-04-07
Ikraft: 1988-07-01
Tidsbegränsad: 1989-07-01
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1988/89. ________________________________________________________________________ Varuslag Procentandel av basmängden ________________________________________________________________________ Kol 37 Motorbensin 25 Fotogen 25 Dieselbrännolja/ eldningsolja 1 och 2 25 Övriga eldningsoljor 25 Gasol 25 ________________________________________________________________________ I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten motsvara 28 procent av basmängden för respektive varuslag.