Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:965 · Visa register
Förordning (1987:965) om ersättning för rättegångskostnader m. m. i mål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken tillämpas
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1987-10-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:367
Ikraft: 1988-01-01
1 § I fråga om parts, ställföreträdares eller ombuds rätt till ersättning för resa och uppehälle i samband med sammanträde i mål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas skall bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittne tillämpas. Förordning (1989:667). 2 § har upphävts genom förordning (2000:367). Övergångsbestämmelser 2000:367 I mål där talan har väckts före den 1 juli 2000 gäller äldre bestämmelser.