Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:392 · Visa register
Lag (1987:392) om ändring av viss tidpunkt vid 1988 års allmänna fastighetstaxering;
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1987-06-04
Ikraft: 1987-06-16
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:103
Upphävd: 1994-04-01
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att riksskatteverket vid 1988 års allmänna fastighetstaxering skall lämna förslag till föreskrifter enligt 19 kap. 1 § andra stycket fastighetstaxeringslagen (1979:1152) så snart som möjligt.