Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1318 · Visa register
Lag (1987:1318) om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1987-12-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 1988:714
Ikraft: 1988-01-01
Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1987:1318) om procentsats för uttag av avgift för åren 1988 och 1989 till försäkringen för tilläggspension att avgiftsuttaget för år 1989 skall utgöra 11,00 procent i stället för 10,60 procent. Lag (1988:714).