Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1227 · Visa register
/r1/ Förordning (1987:1227) om basbelopp för år 1988;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1987-12-17
Ikraft: 1988-01-01
Tidsbegränsad: 1989-01-01
Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till 25 800 kronor för år 1988.