Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:762 · Visa register
Förordning (1986:762) om tillsättning av tjänster vid styrelsen för u-landsforskning
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1986-11-06
Ikraft: 1986-12-01
Tidsbegränsad: 1987-03-01
1 § Denna förordning gäller tillsättning av tjänster vid styrelsen för u-landsforskning (SAREC) med anledning av inrättande av nya tjänster vid styrelsen. 2 § Vid tillsättning av en tjänst eller ett långtidsvikariat med en tjänsteman, som sedan utgången av juli 1986 är anställd vid styrelsen för u-landsforskning, gäller inte 4 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning. Inte heller gäller omplaceringsförordningen (1984:110) eller förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar.