Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:728 · Visa register
Förordning (1986:728) om allmän kyrkoavgift för år 1987
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1986-10-02
Ikraft: 1987-01-01
Tidsbegränsad: 1988-01-01
Regeringen föreskriver med stöd av 12 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader att den allmänna kyrkoavgiften för år 1987 skall utgöra 16 öre per skattekrona.