Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:45 · Visa register
Tillkännagivande (1986:45) om Finlands medlemskap i EFTA
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1986-01-23
Regeringen ger till känna att Finland den 1 januari 1986 inträtt som medlem i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA). Till följd härav har överenskommelsen angående bildandet av en association mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen samt Republiken Finland upphört att gälla.