Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:210 · Visa register
Förordning (1986:210) om felparkeringsavgifter i vissa fall
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1986-04-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 1990:816
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1354
Upphävd: 1994-02-01
Trots bestämmelsen om högsta avgiftsbelopp i 2 a § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift får i Stockholms och Göteborgs kommuner avgiften fastställas till sjuhundra kronor för överträdelser av föreskrifter om -- förbud att stanna, -- förbud att parkera på markerad busshållplats, och -- rätt att parkera på parkeringsplatser avsedda för handikappade. Förordning (1990:816). Övergångsbestämmelser 1986:210 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986, då förordningen (1984:26) om felparkeringsavgifter i vissa fall i Stockholms kommun skall upphöra att gälla. I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 1987:767 Denna förordning träder i kraft den 1 september 1987. I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 1990:816 Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990. I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.