Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:17 · Visa register
Förordning (1986:17) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1986-01-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:501
Övrigt: Bilagan inte med här.
Ikraft: 1986-02-11
1 § Den överenskommelse mellan Sverige och Nederländerna om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 20 mars 1985 skall gälla här i riket. Överenskommelsen i engelsk text och svensk översättning bifogas denna förordning som bilaga. 2 § Tullverket fullgör för svensk del de uppgifter som anges i artikel 15 första stycket i överenskommelsen. Förordning (1999:501).