Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:1232 · Visa register
Förordning (1986:1232) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1986-12-18
Ikraft: 1987-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:826
Upphävd: 2003-01-01
1 § Till ledning för registreringen hos riksskatteverket av skattskyldiga enligt lagen (1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser skall uppgifter lämnas av försäkringsinspektionen beträffande livförsäkringsbolag och understödsföreningar och av länsstyrelse beträffande pensionsstiftelser. Skattskyldig som den 15 april 1987 inte har fått uppgift från riksskatteverket om registrering skall anmäla detta till verket. Sådan anmälan skall göras senast fyra månader efter den dag som enligt 4 § nämnda lag ligger till grund för förmögenhetsvärderingen. 2 § I fråga om tillfällig förmögenhetsskatt skall, utöver vad som framgår av 1 § andra stycket förordningen (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter, bestämmelserna i 3--4, 9 samt 17--20 §§ nämnda förordning tillämpas.