Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:687 · Visa register
Förordning (1986:687) om dykarcertifikat m.m.
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1986-08-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:391
Ikraft: 1986-10-01
1 § Försvarsmakten skall på begäran utfärda ett certifikat vid godkänd dykarutbildning vid Försvarsmakten (dykarcertifikat). Den som har genomgått någon annan dykarutbildning har också rätt att få ett dykarcertifikat, om Försvarsmakten bedömer att utbildningen är likvärdig med den som genomförs vid Försvarsmakten. Certifikatet skall innehålla en kortfattad beskrivning av utbildningen. Förordning (1994:391). 2 § Om innehavaren av ett dykarcertifikat visar att han har vidmakthållit sin förmåga som dykare, skall Försvarsmakten utfärda ett intyg om detta. Om det behövs, skall särskilda prov genomföras. Förordning (1994:391). 3 § För att täcka Försvarsmaktens kostnader skall betalas en avgift för varje dykarcertifikat och intyg samt en ersättning för prov enligt 2 §. Närmare föreskrifter om avgifterna och ersättningen meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:391).