Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:792 · Visa register
Förordning (1985:792) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1985-10-24
Ikraft: 1985-12-01
Författningen har upphävts genom: SFS1987:476
Upphävd: 1987-07-01
Lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om Sydafrika i följande omfattning, nämligen 1. 3 §, 4 § 1--3 samt 5 § med anledning av resolution nr 418 som Förenta Nationernas säkerhetsråd antagit den 4 november 1977, 2. 3 § med anledning av resolution nr 569 som Förenta Nationernas säkerhetsråd antagit den 26 juli 1985.