Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:706 · Visa register
Förordning (1985:706) om minnesmynt på etthundra kronor
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1985-07-26
Ikraft: 1985-08-20
1 § Med anledning av det Internationella skogsåret 1985, proklamerat av Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), skall minnesmynt med ett namnvärde av etthundra kronor ges ut. 2 § Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 16,0 gram och en diameter av 32 millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 16 gram. 3 § Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan lilla riksvapnet utan sköld mot en bakgrund av årsringar i en stockände, som omskrift upptill "SVERIGE" och nedtill "100 KRONOR", till vänster "E", som anger myntningsorten, och till höger "U", som är begynnelsebokstaven i myntdirektörens efternamn. På frånsidan skogsårets emblem omgivet av ett frö och växande träd, som omskrift "DET INTERNATIONELLA SKOGSÅRET" samt nedtill "1985". Randen skall vara slät.