Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:654 · Visa register
Förordning (1985:654) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1985-06-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1444
Ikraft: 1985-07-16
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1137
Upphävd: 2017-03-01
1 § Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. Innan Skatteverket meddelar sådana föreskrifter, ska verket höra 1. Tullverket, om föreskrifterna rör sådana utbetalningar som avses i 1 § första stycket 3 lagen om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, och 2. Försäkringskassan, om föreskrifterna rör utbetalningar på grund av bestämmelser om arbetsgivaravgifter i skatteförfarandelagen (2011:1244). Förordning (2011:1444).