Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:643 · Visa register
Förordning (1985:643) om ändrade lönegradsbeteckningar för statligt reglerade tjänster
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1985-06-13
Ikraft: 1985-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1743
Upphävd: 1992-07-01
Vad Kungl. Maj:t eller regeringen eller myndigheter under regeringen i författningar eller i särskilda beslut har föreskrivit om tjänster i lönegrader på löneplan F skall från och med den 1 juli 1985 i stället avse tjänster i lönegrader på löneplan N enligt följande tabell. Lönegrader på löneplan F löneplan N 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21 23 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 31