Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:494 · Visa register
Förordning (1985:494) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m.m.
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1985-06-06
Ikraft: 1985-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:803
Upphävd: 1988-07-01
Regeringen föreskriver att anmälningar av sådana särskilda utgivare och ställföreträdare som avses i 17 och 18 §§ lagen (1982:521) om ansvarighet för radio- och kassettidningar skall göras till taltidningskommittén (U 1982:05) .