Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:315 · Visa register
Förordning (1985:315) om frihandel i varuutbytet med Grönland
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1985-05-30
Ikraft: 1985-07-01
Regeringen föreskriver att bestämmelserna i frihandelsförordningen (1977:1194) rörande varuutbytet med Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) och Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) jämte dess medlemsstater skall tillämpas i fråga om motsvarande varuutbyte mellan Sverige och Grönland.