Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:1076 · Visa register
Förordning (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1985-12-17
Ikraft: 1986-01-27
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:219
Upphävd: 2010-05-01
Kommuner får meddela lokala trafikföreskrifter som innebär att högst tre parkeringsplatser reserveras för varje utländsk beskickning i anslutning till beskickningens kansli eller residens. Detsamma gäller parkeringsplatser för konsulat, som förestås av en karriärkonsul, och Förenta Nationernas fackorgan.