Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:1005 · Visa register
Lag (1985:1005) om procentsatser för uttag av avgift för åren 1986 och 1987 till försäkringen för tilläggspension
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1985-12-12
Ikraft: 1986-01-01
Tidsbegränsad: 1988-01-01
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att det i 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter nämnda avgiftsuttaget till försäkringen för tilläggspension skall utgöra 10,00 procent för år 1986 och 10,20 procent för år 1987.