Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:749 · Visa register
Förordning (1984:749) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1984-09-06
Ikraft: 1984-10-02
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1278
Upphävd: 1994-01-01
Bankinspektionen skall, sedan avgift har fastställts enligt 5 § lagen (1984:503) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag, anmana aktiebolaget att inom viss tid betala in avgiften på statsverkets checkräkning i riksbanken. Om betalning inte sker inom föreskriven tid skall bankinspektionen överlämna ärendet till kronofogdemyndigheten.