Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:740 · Visa register
Förordning (1984:740) med bemyndigande för riksskatteverket enligt lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1984-08-23
Ikraft: 1984-09-05
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1278
Upphävd: 1994-01-01
Regeringen bemyndigar riksskatteverket att fastställa inflationstal och omräkningstal enligt bestämmelserna i 7 § lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt.