Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:534 · Visa register
Förordning (1984:534) om arbetsställenummer m.m.;
Departement: Finansdepartementet E2
Utfärdad: 1984-06-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1063
Ikraft: 1984-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1063
Upphävd: 1995-10-14
1 § har upphävts genom förordning (1986:459). 2 § Statistiska centralbyrån är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för sysselsättningsregistret och ansvarar för driften av registret.