Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:249 · Visa register
Förordning (1984:249) om spelskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 1984-05-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:935
Ikraft: 1984-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1478
Upphävd: 2019-01-01
1 § Den som har utsetts till kontrollant för ett spel skall se till att spelets anordnare iakttar bestämmelserna i lagen (1972:820) om skatt på spel. Kontrollanten skall bestyrka riktigheten av de uppgifter som lämnas i deklarationer för bingospel. 2 § Skatteverket meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1972:820) om skatt på spel. Förordning (2003:935). Övergångsbestämmelser 2018:1478 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.