Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:765 · Visa register
Förordning (1984:765) om uppläggande av ett nytt företagsinteckningsregister
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1984-09-27
Ikraft: 1984-10-23
Företagsinteckningsregistret enligt lagen (1984:649) om företagshypotek skall läggas upp på grundval av innehållet i inskrivningsböckerna för ärenden om företagsinteckning enligt lagen (1966:454) om företagsinteckning. Närmare föreskrifter om uppläggandet meddelas av domstolsverket.