Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:382 · Visa register
Förordning (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1983-05-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:424
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
1 § Varje tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt fastställer hur många nämndemän som ska finnas för tjänstgöring i domstolen. Hovrätterna och kammarrätterna ska för varje län inom domstolens domkrets eller, om en del av ett län ingår i domkretsen, för denna del fastställa det antal nämndemän i domstolen som ska utses. Förordning (2018:424). 2 § Har upphävts genom förordning (2018:424). 3 § Har upphävts genom förordning (2018:424). 4 § Har upphävts genom förordning (1988:621). 5 § När nämndemän ska väljas ska domstolen anmäla detta till den som ska förrätta valet. Förordning (2018:424). Övergångsbestämmelser 1983:382 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:696) om antalet nämndemän i hovrätt och kammarrätt och förordningen (1979:591) om antalet nämndemän i länsrätt. 3. Beslut om antal nämndemän som meddelats med stöd av äldre bestämmelser skall gälla till dess nytt beslut har fattats med stöd av denna förordning. 2018:424 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 2. Beslut om antal nämndemän som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser ska gälla till dess ett nytt beslut har fattats med stöd av denna förordning.