Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:1080 · Visa register
Lag (1983:1080) om försök med uppdelning av krigsförbandsövningar inom armén
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1983-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 1986:111
Ikraft: 1984-03-01
Tidsbegränsad: 1989-01-01
Krigsförbandsövningarna inom armén för värnpliktiga i befattningar för plutons- eller kompanibefäl får delas upp på två delövningar om sammanlagt högst 30 dagar.