Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:1011 · Visa register
Förordning (1983:1011) om vissa underrättelser enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1983-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:952
Ikraft: 1984-01-01
Om någon, som inte är bosatt i Sverige, här i landet har fått tillstånd till en sådan vattenverksamhet som avses i den svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929, ska mark- och miljödomstolen underrätta länsstyrelsen om detta, sedan tillståndsdomen har vunnit laga kraft. Domstolen ska samtidigt meddela länsstyrelsen om domstolen anser att ett ombud enligt artikel 29 i konventionen bör utses. Detsamma gäller i fall då någon som inte är bosatt i Sverige, efter att i Norge ha fått tillstånd till en vattenverksamhet som avses i konventionen, har utverkat en förklaring enligt artikel 22 i konventionen. Förordning (2010:952).