Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:984 · Visa register
Förordning (1982:984) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1982-11-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:1885
Lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea skall träda i kraft den dag denna förordning träder i kraft och tillämpas beträffande kupongskatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning den 1 januari 1981 eller senare och beträffande annan skatt i fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari 1981 eller senare. Avtalet trädde i kraft den 9 september 1982. Förordning (1991:1885).