Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:894 · Visa register
Förordning (1982:894) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatsen för allmän löneavgift för sjömän
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1982-12-07
Författningen har upphävts genom: SFS1987:592
Upphävd: 1987-07-01
Riksförsäkringsverket bemyndigas att fastställa den procentsats som skall tillämpas vid beräkning av allmän löneavgift för sjömän enligt 3 § andra stycket lagen (1982:423) om allmän löneavgift.