Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:824 · Visa register
Förordning (1982:824) om regional ekonomisk sammanslutning som avses i förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1982-09-02
Författningen har upphävts genom: SFS1987:1286
Upphävd: 1988-01-01
Regeringen föreskriver att bestämmelsen i 3 § andra stycket förordningen (1971:963) om tullfrihet för varor från utvecklingsländerna skall tillämpas på länder som tillhör Association of South East Asian Nations (ASEAN), nämligen Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore och Thailand. Föreskrifter för versktälligheten av denna förordning meddelas av generaltullstyrelsen.