Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:78 · Visa register
Förordning (1982:78) om tillämpning av en överenskommelse den 8 januari 1982 om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet
Departement: Socialdepartementet /BL
Utfärdad: 1982-02-18
Den allmänna administrativa överenskommelse om tillämpning av konventionen den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet, som undertecknades den 8 januari 1982, har trätt i kraft och skall lända till efterrättelse här i riket. Överenskommelsen bifogas denna förordning i svensk och fransk text som bilaga. Riksförsäkringsverket skall för svensk del fullgöra de uppgifter som anges i artikel 61 i överenskommelsen.