Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:74 · Visa register
Förordning (1982:74) om viss praktiktjänstgöring för blivande präster
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1982-02-18
Författningen har upphävts genom: SFS1989:84
Upphävd: 1989-07-01
1 § För att bereda studerande erfarenheter som avses i 2 § andra stycket förordningen (1884:13 s. 2) om prästexamen får domkapitlen förordna studerande vid universitet att under sammanlagt högst tre månader vara praktikanter i kyrkligt församlingsarbete. Förordning (1985:422). 2 § Domkapitlen skall förordna en församlingspräst att vara handledare för praktikanten under förpraktiken. 3 § Kostnaderna för arvoden till praktikanter och ersättning till handledare skall bestridas ur kyrkofonden.